Finansowanie

DLL to globalny partner w zakresie rozwiązań finansowych z ponad 30 miliardami euro w zarządzanym portfolio. Założona w 1969 roku firma DLL z siedzibą w Eindhoven w Holandii dostarcza rozwiązania finansowe oparte na aktywach w branży rolnictwa, żywności, służby zdrowia, czystych technologii, budownictwa, transportu, przemysłu i technologii biurowych. DLL współpracuje z producentami sprzętu, sprzedawcami i dystrybutorami- w ponad 30 krajach, wspierając ich kanały dystrybucji i rozwój działalności. DLL łączy zorientowanie na klienta z głęboką wiedzą branżową, aby dostarczać zintegrowane rozwiązania dla pełnego cyklu życia aktywów, łącznie z finansowaniem cyklu sprzedażowego, finansowaniem komercyjnym oraz finansowaniem wykorzystywanego sprzętu. DLL jest spółką zależną w pełni kontrolowaną przez Rabobank Group.

Kontakt

Telefon
+48 22 279 47 47
Faks
+48 22 279 47 00
E-mail
info.poland@dllgroup.com

De Lage Landen Leasing Polska S.A.

ul. Inflancka 4B, Gdański Business Center, Budynek C00-189 Warszawa, Polska